Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, beleggers en gemeenten in Nederland en België. Op de kaart staan enkele aansprekende opdrachten vermeld. Voor een compleet overzicht van specifieke projecten en opdrachtgevers kunt u het beste rechtstreeks contact met ons opnemen.

branchering en concept
huurtoetsing
supermarktontwikkelingen
binnenstedelijke ontwikkelingen
gebiedsontwikkeling
 
 
 
Apeldoorn De Eglantier
In opdracht voor de eigenaar en ontwikkelaar is een volledig uitgewerkt uitbreidingsplan en brancheringsplan opgesteld waardoor de positie van dit stadsdeelcentrum in de toekomst versterkt gaat worden. Voor de gemeente Apeldoorn was dit plan voldoende overtuigend om volledige medewerking te verlenen aan de uitbreiding. In 2007 start de bouw van deze uitbreiding.
 
 
 
 
Gent Flanders X-PO
In opdracht van de ontwikkelaar en Stad Gent is voor het huidige Flanders Expo terrein een ontwikkelingsplan opgesteld voor ca. 40.000 m² retail en 40.000 m² leisure waarbij uitdrukkelijk rekening gehouden moest worden met de positie van de binnenstad van Gent. Dit plan is enthousiast ontvangen door het gemeentebestuur. Momenteel wordt de verdere planontwikkeling uitgewerkt.


 
 
 

 
Krimpen aan den IJssel
Voor de Crimpenhof is in opdracht van de eigenaar, ontwikkelaar en de gemeente een integrale visie opgesteld voor de uitbreiding van dit winkelcentrum. Daarbij is tevens onderzoek gedaan naar het effect van deze uitbreiding op de overige winkelcentra in Krimpen aan den IJssel en de inpassing in de herontwikkeling van het stadscentrum. Deze visie is geaccordeerd door het gemeentebestuur en vormt nu de basis voor het lopende ontwikkelingstraject.
 
 
 

 
Harderwijk Waterfront
In opdracht voor een combinatie van twee ontwikkelaars is voor een competitie een plan ontwikkeld voor de leisure- en retail-invulling in het toekomstige Waterfront gebied nabij het Dolfinarium.