Vastgoed Retail is gespecialiseerd in drie activiteiten die globaal het traject van herontwikkeling van winkelgebieden van eerste initiatief tot aan de bouw omvatten. Deze specialisaties zijn:

Marktvisie op commercieel vastgoed
Conceptontwikkeling winkelgebieden
Procesbegeleiding bij herontwikkeling winkelgebieden

Afhankelijk van het type project kan dit door één of meerdere specialisten worden uitgevoerd, zie daarvoor het onderdeel werkwijze.